การทดลองวิทยาศาสตร์ ม. 6/5


04:37

109383

69

Скачать
Поделись этим видео с друзьями
Показать больше
การทดลองวิทยาศาสตร์ เรื่องไข่ลอยน้ำ การกระจายของสี และขวดน้ำฝักบัว เป็นกิจกรรมเสริมประสบการณ์การทดลองฟิสิกส์ ของครูเบญจพร วงษ์พรต โดย นักเรียน ม. 6/5 ปีการศึกษา 2553 มีรายนามดังนี้ 1. นายศราวุธ อ่อนศรี เลขที่ 3 2. นายอิสรภาพ อนันต์เอื้อ เลขที่ 8 3. นายวีระยุทธ เทศนา เลขที่ 13 4. น.ส.จุฬารัตน์ ตรีรานุรัตน์ เลขที่ 18 5. น.ส.สุปราณี บัวแก้ว เลขที่ 23 6. น.ส.กาญจนา อินทะสร เลขที่ 28
: ,

Похожие видео


  онлайн
  ВЕБ Версия