ไร่บานชัยภูมิ : ผสมดินเพาะเมล็ดอินทผาลัม Date palm ปี 2554


03:07

9268

5

Скачать
Поделись этим видео с друзьями
Показать больше
วันที่ ๑๒ - ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๔ เพราะเมล็ดอินทผาลัม รุ่นที่ ๒ (อินทผาลัม - อินทผลัม - อินทะผาลัม - อินทะผลัม - Date Palm) ณ ไร่บานชัยภูมิ คุ้มเขาน้อย บ้านโนนเจริญ ต.นายางกลัก อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ (เป็นภาพการเพาะชุดที่ ๒ ปัจจุบัน ต้นกล้าชุดในวีดีโอนี้นำปลุกหมดแล้ว) เป็นช่วงแรกๆ ของการสนใจเรื่องอินทผลัม ดินที่ผสมลักษณะนี้ไม่เหมาะที่จะนำมาเพาะอินทผลัม เพราะแน่นเกินไป เก็บไว้ดูบรรยากาศย้อนหลังเท่านั้น ส่วนตัวอย่างเรื่องดินไม่ผ่าน ข้อมูลเพิ่มเติม : ภายหลังนำวีดีโอลง youtube มาถึงปัจจุบัน มีผู้สอบถามเข้ามาทางเมลล์จำนวนมากเรื่องต้นกล้าอินทผลัม หากท่านใดสนใจจะทดลองปลูกอินทผลัม มาชมต้นกล้าชุดใหม่ (Mabroom,Deglet Nour,Zahidi) และต้นที่ปลูกไว้แล้ว (ยังไม่โตมากนัก) ได้ที่ไร่บานชัยภูมิ ชมแผนที่เดินทางมาไร่และรายลเอียดการติดต่อสอบถามทาง เข้าไปอ่านที่ https://sites.google.com/site/datepalmnongtu/map-1/countryhomemap
: ,

Похожие видео


  онлайн
  ВЕБ Версия