นาแกล้งข้าว ปั่นฟางสด ลดโลกร้อน1


01:25

29081

10

Скачать
Поделись этим видео с друзьями
Показать больше
อุปมา ฟางข้าวแช่น้ำ มันก็เหนียว ดังเชือกกล้วยแช่น้ำ www.youtube.com/supersup300 เตรียมดินอย่างไร ให้ข้าวเมาตอซัง ? -เตรียมดินจน เละเหลว เป็นเลน หน้าตะโก้ -ย่ำเทือก กดฟาง จนจมเลน มีน้ำแช่ -จุลินทรีย์ไม่สามารถใช้ออกซิเจนย่อยสลายอินทรีย์วัตถุ ฟางข้าวได้ -เกิดเป็นแก๊สมีเทน หรือแก๊สไข่เน่า -ข้าวจึงเมาตอซัง อ่อนแอ ขี้โรค ไม่กินปุ๋ย -สิ้นเปลืองพลังงาน ในการเตรียมดิน มากเกินความจำเป็น ดังนั้น จึงต้องเตรียมดิน"หยาบ" ด้วยการ"ปั่นฟางสด" ให้คลุกเคล้าไปกับเนื้อดิน จะมีช่องว่างให้ออกซิเจนเข้าไปย่อยสลายฟางข้าว ไม่ต้องหมัก ไม่ต้องแช่นา ช่วยแก้ปัญหานาหล่ม ทำงานง่ายขึ้น!!! ทำไมต้องปั่นฟางสด -นาดำ ปริมาณฟางในแปลงนาน้อย -ฟางสด ปั่นง่ายกว่า ฟางแห้ง -ปั่นฟางสด ลดการใช้พลังงาน -ฟางสด ย่อยง่าย สลายไว -ไม่ต้องซื้อ จุลินทรีย์ ช่วยย่อยสลาย -ฟางสดไม่เป็นแก็ส ข้าวไม่เมาตอซัง การเตรียมเเปลงนา "เปียกสลับเเห้ง แกล้งข้าว" -เป็นการเรียนรู้ ต่อยอดจากโบราณ คนเฒ่า คนแก่ ทำนา10ไร่ -"เตรียมดิบเตรียมดี ได้ข้าว สี่-เกวียน" -"เตรียมกะปอด กะแป๊ด ได้ข้าว แปด-เกวียน" -"เตรียมกระเด้ง กระเด้า ได้ข้าว เก้า-เกวียน" สรุป คือ ไม่ต้องเตรียมดินละเอียด ย่ำลูบเทือกจนเป็นเลน หน้าตะโก้ เพราะเลน รัดหน้าดิน ดินจะทึบ รากไม่เดิน และเปลืองพลังงานเตรียมดิน ให้เตรียมดินหยาบ ดินลึก 20-30เซน ดินจะโปร่ง รากข้าวจะหากินเก่ง เดินกอได้ดี อากาศถ่ายเท ต้นข้าวแข็งแรง ได้ผลผลิตมาก ประหยัดพลังงาน ไม่ต้องซื้อจุลินทรีย์ เพ้อๆ มาย่อยสลายตอซังฟางข้าวแต่อย่างใด ติดตามได้ที่หน้า Official Fan Page "ชาวนาวันหยุด" http://www.facebook.com/pages/%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%94/174480659289126 ขอขอบคุณประสบการณ์ คิด และ ทำ จาก ชาวนามืออาชีพ หัวก้าวหน้า ไม่รอวิชาการ คร่ำครึ คุณ อำพัน อินเงิน อ.คลองขลุง จ.กำเเพงเพชร
: ,

Похожие видео

Kubota BOY Kubota BOY
13:10 43424

  онлайн
  ВЕБ Версия