ปืนพกสั้น


04:46

18637

5

Скачать
Поделись этим видео с друзьями
Показать больше
เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 253 ตำรวจภูธรจังหวัดแพร่ ได้ออกตรวจการฝึกประจำปี 2553 โดย สภ.เด่นชัย เป็นเจ้าภาพจัดสถานที่การตรวจการฝึก และ สภ.ที่เข้ารับการตรวจการฝึก มี สภ.เด่นชัย, สภ.ลอง, สภ.วังชิ้น, สภ.ห้วยไร่, สภ.สรอย, สภ.นาพูน ซึ่งข้าราชการตำรวจทั้วประเทศทุกนาย ต้องเข้ารับการฝึกประจำปี ทุกปี เพื่อเป็นการทบทวน และเป็นการทดสอบสมรรถภาพ ของข้าราชการตำรวจ
: ,

Похожие видео


  онлайн
  ВЕБ Версия