การทดลองวิทยาศาสตร์ ม. 6/5

Просмотров: 123, 582   |   Загружено: 7 год.
icon
เบญจพร วงษ์พรต
icon
89
icon
СКАЧАТЬ
iconПодробнее о видео
การทดลองวิทยาศาสตร์ เรื่องไข่ลอยน้ำ การกระจายของสี และขวดน้ำฝักบัว
เป็นกิจกรรมเสริมประสบการณ์การทดลองฟิสิกส์ ของครูเบญจพร วงษ์พรต
โดย นักเรียน ม. 6/5 ปีการศึกษา 2553 มีรายนามดังนี้
1. นายศราวุธ อ่อนศรี เลขที่ 3
2. นายอิสรภาพ อนันต์เอื้อ เลขที่ 8
3. นายวีระยุทธ เทศนา เลขที่ 13
4. น.ส.จุฬารัตน์ ตรีรานุรัตน์ เลขที่ 18
5. น.ส.สุปราณี บัวแก้ว เลขที่ 23
6. น.ส.กาญจนา อินทะสร เลขที่ 28

Комментарии к видео

Похожие видео

  © 2011 - 2017
  การทดลองวิทยาศาสตร์ ม. 6/5 - Популярное видео для телефона